Bước 1: Click icon Cổ phiếu tại trang Home.

Bước 2A: Click tab Thị trường để xem thông tin Tổng quan thị trường: Top tăng, Top giảm, Top giao dịch hàng đầu

Bước 2B: Click tab Cổ phiếu để theo dõi các mã theo sàn: HSX, HNX, UPCOM.

Bước 2C: Click tab Chỉ số để theo dõi các chỉ số thị trường: VN30, HNX30…

Bước 2D: Click tab Ngành để theo dõi các ngành: Bán lẻ, Công nghệ thông tin…

Bước 2E: Click tab ETF để xem danh mục các mã ETF.