sPartner - sharing success

Chương trình Đối tác Phát triển khách hàng của SMDS

Chương trình sPartner

Tải app đăng ký sPartner tại đây

QR code để quét tải App
Link tải app giao dịch chứng khoán SmartMind trên iOS
iOS
Link tải app giao dịch chứng khoán SmartMind trên Android
Android

Đăng ký dễ dàng, đơn giản

Thực hiện online hoàn toàn chỉ cần 2 phút đăng ký

Bước 1

Mở TKCK tại SMDS

Bước 2

Đăng ký sPartner, ký hợp đồng điện tử

Bước 3

Đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức

Bước 4

Sẵn sàng đồng hành cùng Khách hàng