Tên biểu mẫuTải biểu mẫuHướng dẫn điền biểu mẫu
1.  Đề nghị thay đổi thông tin và Đăng ký dịch vụTải vềXem hướng dẫn điền
2. Yêu cầu xác nhận Nhà đầu tư chứng khoán   chuyên nghiệp (NĐTCKCN)Tải vềXem hướng dẫn điền
3. Phiếu gửi chứng khoán giao dịch 06A/LKTải vềXem hướng dẫn điền
4. Phiếu gửi chứng khoán giao dịch (có điều chỉnh thông tin ngày cấp) 06B/LKTải vềXem hướng dẫn điền