Bước 1A: Chọn 1 mã cổ phiếu từ mục Tìm kiếm/Danh mục/Thị trường để xem chi tiết: Tổng quan, Dư mua dư bán, Lịch sử khớp lệnh, Top khối lượng theo giá, Phân loại giao dịch, Khối lượng và dự báo.

Bước 1B: Click tab Biểu đồ để xem biểu đồ trading chart của mã cổ phiếu.

Bước 1C: Click tab Tin tức/Sự kiện để xem các tin tức, sự kiện của mã cổ phiếu.