Dịch vụ giao dịch ký quỹ là dịch vụ SmartMind hỗ trợ vốn cho khách hàng dưới hình thức vay ký quỹ để thực hiện giao dịch mua chứng khoán nằm trong danh mục theo quy định với lãi suất và hạn mức cho vay tối ưu, thời hạn vay linh hoạt cùng tỉ lệ hỗ trợ và mức phí duy trì dịch vụ ưu đãi, đáp ứng được mọi nhu cầu hỗ trợ vốn đầu tư của khách hàng.