SmartMind phối hợp cùng các đối tác là định chế tài chính chuyên cung cấp dịch vụ quản lý danh mục đầu tư chuyên biệt cho các Khách hàng doanh nghiệp. Khách hàng doanh nghiệp tùy vào quy mô hoạt động, nhu cầu thanh khoản và khẩu vị rủi ro của mình sẽ được cung cấp dịch vụ quản lý danh mục tài sản, xây dựng cấu trúc danh mục đầu tư phù hợp, cùng với những cố gắng cao nhất đến từ SmartMind và mạng lưới đối tác để đem về cho khách hàng tỷ suất lợi nhuận theo kỳ vọng.