1.Đăng ký sử dụng SmartOTP tại ứng dụng

Bước 1: Khách hàng khi thực hiện đăng nhập lần đầu trên thiết bị mới thành công sẽ được yêu cầu kích hoạt sOTP tại App SmartMind. Khách hàng đọc và xác nhận Các điều khoản và điều kiện sOTP để Bắt đầu.

Nhập số điện thoại
Nhập mật khẩu
Đăng ký sử dụng SmartOTP

Bước 2: Nhập mã xác thực OTP được gửi về số điện thoại đang được sử dụng làm tài khoản đăng nhập để kích hoạt sOTP.

Nhập mã SMSOTP

Bước 3: Tạo và nhập lại mã mở khóa sOTP để sử dụng cho các giao dịch tại App SmartMind.

Tạo mã mở khóa
Nhập lại mã mở khóa

Bước 4: Đăng ký sOTP thành công, sOTP được sử dụng cho tất cả các giao dịch tại App SmartMind bằng cách sử dụng mã mở khóa đã tạo trước đó để xác thực.

Đăng ký sOTP thành công
Quên mã mở khóa sOTP

2.Sử dụng sOTP để xác thực giao dịch tại ứng dụng

Bước 1: Người dùng thực hiện giao dịch tại App SmartMind, đến bước yêu cầu xác thực sOTP.

Bước 2: Người dùng thực hiện nhập mã mở khoá sOTP (hoặc hệ thống xác thực bằng biometric thay cho mã mở khoá nếu đã đăng ký) để thực hiện xác thực.

Bước 3: Đúng mã mở khoá/Biometric hợp lệ, hệ thống tự động sinh mã OTP tức thời để thực hiện xác thực cho giao dịch của bạn, giao dịch thực hiện thành công.

3.Xác thực sOTP cho giao dịch tại Webtrading

Bước 1: Thực hiện giao dịch tại Webtrading đến bước xác thực, chọn loại xác thực là SmartOTP.

Bước 2: Mở App SmartMind, click icon Qrcode để thực hiện đăng nhập và quét mã/tải mã từ Webtrading.

Bước 3: Nhập mã mở khoá hoặc dùng biometric thay cho mã mở khoá để xác thực.

Bước 4: Đúng mã mở khoá/Biometric hợp lệ, hệ thống tự động sinh mã OTP tức thời để thực hiện xác thực.

Bước 5: Tiếp tục click Xác nhận tại Webtrading để hoàn tất giao dịch.