Đây là giải pháp đầu tư vô cùng quen thuộc với nhà đầu tư chứng khoán.

Để hỗ trợ việc đầu tư của khách hàng, SmartMind cung cấp nền tảng giao dịch đa chức năng cho nhà đầu tư. Nền tảng này được thiết kế theo nguyên tắc giao diện thân thiện, sử dụng thuận tiện, trải nghiệm mượt mà và với đủ chức năng cần thiết.