Với mong muốn đồng hành cùng khách hàng trong suốt cuộc đời với từng dấu mốc quan trọng về tài chính, SmartMind đã thiết kế giải pháp đầu tư tích lũy.

Giải pháp này đặc biệt thích hợp cho khách hàng có thu nhập ổn định và đang tìm kiếm một giải pháp để hướng đến tương lai bền vững về tài chính cho mình và gia đình. Mặc dù vậy, giải pháp này cũng phù hợp ngay cả cho khách hàng có nhu cầu đầu tư ngắn hay trung hạn.

Với giải pháp Đầu tư tích lũy, SmartMind sẽ hỗ trợ khách hàng:

  • Xây dựng và hoạch định kế hoạch tài chính theo nhu cầu;
  • Cung cấp gói sản phẩm đầu tư tích lũy định kỳ với tỷ suất lợi tức ổn định;
  • Đầu tư thuận tiện, thậm chí hoàn toàn tự động.