SmartMind cung cấp cho các doanh nghiệp trọn gói các dịch vụ tư vấn và thu xếp huy động vốn chiến lược: tư vấn và thu xếp chào bán cổ phần, phát hành lần đầu ra công chúng và các hình thức chào bán riêng lẻ, chào bán ra công chúng, bao gồm cả chào bán cổ phần và các sản phẩm chuyển đổi phù hợp với nhu cầu huy động vốn và cấu trúc tài chính của từng đơn vị.

Huy động vốn từ thị trường vốn trở nên dễ dàng với hệ thống mạng lưới nhà đầu tư rộng khắp khu vực và toàn cầu của SmartMind. Đội ngũ nhân sự và chuyên gia có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn tài chính doanh nghiệp của SmartMind sẽ cung cấp các giải pháp tài chính cụ thể phù hợp với nhu cầu và quy mô của từng tổ chức, đảm bảo hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn với những đối tác tin cậy, phù hợp, một cách nhanh chóng.