SmartMind sẵn sàng tư vấn và đồng hành cùng các doanh nghiệp để đáp ứng mọi nhu cầu về vốn vay và hình thức huy động vốn phù hợp, có thể kể đến: nhận cấp tín dụng từ ngân hàng thương mại, công ty tài chính, huy động vốn từ phát hành riêng lẻ trái phiếu, phát hành ra công chúng, phát hành trái phiếu chuyển đổi… với tỉ lệ thành công tối đa khi được hỗ trợ kết nối với mạng lưới đối tác tiềm năng của SmartMind.