• 1. Hướng dẫn Đăng nhập Webtrading

  Bước 1: Truy cập Webtrading SmartMind theo đường dẫn https://trading.smartmind.vn/

  Bước 2: Nhập thông tin đăng nhập:

  – Tài khoản: Tài khoản chứng khoán hoặc số điện thoại của bạn

  – Mật khẩu của bạn

  Màn hình đăng nhập

  Bước 3: Đăng nhập thành công.


 • 2. Hướng dẫn Nạp tiền từ Webtrading

  Bước 1: Đăng nhập vào Webtrading SmartMind, chọn icon Nộp tiền trên navigation bar

  Màn hình bảng giá

  Bước 2: Copy số tài khoản chứng khoán hoặc click để hiển thị mã QRCode chứa thông tin nạp tiền

  Màn hình bảng giá

  Bước 3: Thực hiện nạp tiền trên app bank:

  A. Nếu copy số tài khoản:

  Màn hình chuyển tiền
  1. Chọn bank thụ hưởng là Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank)
  2. Nhập số tài khoản vừa copy vào ô tài khoản nhận
  3. Hệ thống app bank kiểm tra và hiển thị tên chủ tài khoản nếu hợp lệ là: SMDS–[Họ tên khách hàng không dấu]
  4. Kiểm tra thông tin chuyển tiền và thực hiện chuyển tiền như thông thường trên app bank, nhập nội dung chuyển tiền tùy ý

  B. Nếu click để hiển thị mã QRCode:

  Màn hình quét mã QR
  1. Sử dụng tính năng quét QRCode để chuyển tiền trên app bank bất kỳ, quét mã QRCode của bạn trên Webtrading
  2. Hệ thống app bank kiểm tra và hiển thị tên chủ tài khoản nếu hợp lệ là: SMDS–[Họ tên khách hàng không dấu]
  3. Kiểm tra thông tin chuyển tiền và thực hiện chuyển tiền như thông thường trên app bank, nhập nội dung chuyển tiền tùy ý
  4. C. Nếu 2 cách A,B bên trên đều không thực hiện được:
  5. Truy cập app bank bất kỳ, thực hiện chuyển tiền đến:

  – Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank)

  – Số tài khoản: 55889966

  – Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartMind

  – Nội dung chuyển khoản: TT TKCK [Tài khoản chứng khoán của bạn] [Họ tên đầy đủ của bạn không dấu], ví dụ: TT TKCK 047C123456 TRAN VAN A


 • 3. Hướng dẫn Rút tiền về ngân hàng

  Bước 1: Đăng nhập vào Webtrading SmartMind, chọn Menu trên navibar, chọn Giao dịch tiền > Chuyển tiền

  màn hình bảng giá

  Bước 2: Nhập thông tin chuyển tiền:

  • Loại giao dịch: Chuyển tiền ra ngoài
  • Chọn tiểu khoản muốn chuyển tiền
  • Chọn tài khoản ngân hàng nhận
  • Nhập số tiền chuyển, lưu ý số tiền chuyển >=50,000 VND
  • Nhập nội dung chuyển tiền (nếu có)
  Màn hình chuyển tiền

  Bước 3: Xác nhận thông tin giao dịch rút tiền và thực hiện xác thực. Bạn có thể chọn xác thực bằng SMS OTP hoặc SmartOTP, đối với SmartOTP, bạn thực hiện đăng nhập trên ứng dụng App SmartMind và sử dụng tính năng Quét QR để quét mã trên Webtrading để thực hiện xác thực.

  Màn hình xác nhận bằng mã QR

 • 4. Hướng dẫn Giao dịch Cổ phiếu

  Bước 1: Đăng nhập vào Webtrading SmartMind, chọn button Đặt lệnh trên navibar hoặc tính năng Đặt lệnh/Đặt lệnh Pro trong Menu

  Màn hình đặt lệnh

  Bước 2:  Nhập thông tin đặt lệnh

  • Chọn mã Cổ phiếu ở ô tìm kiếm
  • Chọn tiểu khoản đặt lệnh
  • Chọn loại lệnh có thể đặt theo sàn và phiên hiện tại
  • Nhập giá (với lệnh LO) theo quy định về giá thuộc khoảng trần/sàn, bước giá
  • Nhập khối lượng mua/bán, cho phép giao dịch với cổ phiếu lô lẻ, giao dịch có khối lượng > 500,000 cổ phiếu
  màn hình biểu đồ

  Bước 3: Xác nhận thông tin giao dịch Đặt lệnh và thực hiện xác thực. Bạn có thể chọn xác thực bằng SMS OTP hoặc SmartOTP, đối với SmartOTP, bạn thực hiện đăng nhập trên ứng dụng App SmartMind và sử dụng tính năng Quét QR để quét mã trên Webtrading để thực hiện xác thực.

  màn hình xác nhận bằng mã QR

  Ngoài ra, nếu đã lưu xác thực trước đó thì trong cùng một phiên đăng nhập, bạn sẽ không phải thực hiện xác thực lại giao dịch:

  Màn hình đặt lệnh

  Bước 4: Đặt lệnh thành công, kiểm tra lệnh vừa đặt trong Sổ lệnh

  Màn hình sổ lệnh

 • 5. Hướng dẫn Sửa lệnh Cổ phiếu

  Bước 1: Chọn lệnh cần Sửa trong Sổ lệnh

  Màn hình sổ lệnh

  Bước 2: Thực hiện nhập thông tin lệnh sửa

  Màn hình sửa lệnh

  Bước 3: Xác nhận thông tin giao dịch Đặt lệnh và thực hiện xác thực. Bạn có thể chọn xác thực bằng SMS OTP hoặc SmartOTP, đối với SmartOTP, bạn thực hiện đăng nhập trên ứng dụng App SmartMind và sử dụng tính năng Quét QR để quét mã trên Webtrading để thực hiện xác thực.

  màn hình xác nhận bằng mã QR

  Ngoài ra, nếu đã lưu xác thực trước đó thì trong cùng một phiên đăng nhập, bạn sẽ không phải thực hiện xác thực lại giao dịch:

  màn hình sửa lệnh

  Bước 4: Sửa lệnh thành công, xem lại trạng thái lệnh sửa trong Sổ lệnh

  Màn hình sổ lệnh

 • 6. Hướng dẫn Hủy lệnh Cổ phiếu

  Bước 1: Chọn lệnh cần Hủy trong Sổ lệnh.

  Màn hình hủy lệnh

  Bước 2: Xác nhận thông tin giao dịch Đặt lệnh và thực hiện xác thực. Bạn có thể chọn xác thực bằng SMS OTP hoặc SmartOTP, đối với SmartOTP, bạn thực hiện đăng nhập trên ứng dụng App SmartMind và sử dụng tính năng Quét QR để quét mã trên Webtrading để thực hiện xác thực.

  Màn hình xác nhận bằng mã QR

  Ngoài ra, nếu đã lưu xác thực trước đó thì trong cùng một phiên đăng nhập, bạn sẽ không phải thực hiện xác thực lại giao dịch:

  Màn hình hủy lệnh

  Bước 3: Hủy lệnh thành công, xem lại trạng thái lệnh Hủy trong Sổ lệnh

  Màn hình sổ lệnh

 • 7. Hướng dẫn chuyển khoản chứng khoán

  Lưu ý: Chuyển khoản từ tiểu khoản thường sang tiểu khoản margin
  Bước 1: Đăng nhập vào Webtrading SmartMind, chọn Menu trên navibar, chọn Giao dịch chứng khoán > Chuyển khoản chứng khoán

  Bước 2: Nhập thông tin giao dịch:

  1. Chọn số tiểu khoản chuyển
  2. Chọn số tiểu khoản nhận
  3. Chọn mã chứng khoán cần chuyển
  4. Nhập khối lượng chuyển

  Bước 3: Xác nhận thông tin giao dịch chuyển khoản chứng khoán và thực hiện xác thực. Bạn có thể chọn xác thực bằng SMS OTP hoặc SmartOTP, đối với SmartOTP, bạn thực hiện đăng nhập trên ứng dụng App SmartMind và sử dụng tính năng Quét QR để quét mã trên Webtrading để thực hiện xác thực.