Không chỉ giúp khách hàng quản lý và gia tăng tài sản, SmartMind còn đặc biệt giới thiệu giải pháp Đầu tư gia đình – một công cụ tài chính giúp khách hàng đồng hành cùng các con trên con đường trưởng thành và học hỏi cách thức chi tiêu và đầu tư hợp lý. Một số điểm độc đáo của giải pháp:

  • Kiểm soát và linh hoạt và tiện lợi: Khách hành có thể cài đặt các tham số đầu tư và chi tiêu cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt cho các thành viên nhỏ tuổi trên tài khoản giao dịch chứng khoán của mình. Giải pháp này tạo điều kiện cho khách hàng kiểm soát được việc đầu tư và chi tiêu của thành viên nhỏ tuổi nhưng cũng cho phép thành viên nhỏ tuổi chủ động trong việc đầu tư và chi tiêu, tạo tiền đề và kinh nghiệm cho việc quản lý tài chính.
  • Độ bảo mật cao: Các lớp xác thực và bảo vệ thông minh giúp khách hàng quản lý kế hoạch đầu tư và chi tiêu của các thành viên trong gia đình.