Bên cạnh các dịch vụ tư vấn tài chính riêng biệt, SmartMind sẵn sàng đồng hành cùng khách hàng trong mọi hoạt động tài chính của doanh nghiệp bằng dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp trọn gói, bao gồm: Tư vấn thoái vốn, mua bán, sáp nhập, liên doanh, tổ chức lại doanh nghiệp; Tư vấn cổ phần hóa, chào bán và phát hành chứng khoán riêng lẻ, chào bán và phát hành chứng khoán ra công chúng; Đánh giá giá trị doanh nghiệp, thực hiện khảo sát trong các thương vụ huy động vốn và M&A; Tư vấn hoạch định kế hoạch huy động vốn và kế hoạch đầu tư định kỳ, hoạch định kế hoạch tài chính theo chiến lược và dự án đầu tư đặc thù; các sản phẩm chuyển đổi phù hợp với nhu cầu huy động vốn và cấu trúc tài chính của từng doanh nghiệp; tư vấn chuyển sàn giao dịch