Bước 1: Truy cập App Store hoặc CH Play, nhập từ khóa “SmartMind” để tải về 

Hoặc quét mã QR sau để tải App:

Mã QR tải app SmartMind

Bước 2: Truy cập app SmartMind và bắt đầu thao tác mở tài khoản: 

2.1. Chọn Mở tài khoản

màn hình trang chủ khi chưa đăng nhập

2.2. Xem và đồng ý với Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân để Bắt đầu

Màn hình chào mừng mở tài khoản

Bước 3:   Tạo thông tin đăng nhập

3.1. Nhập số điện thoại dùng để đăng nhập

Màn hình nhập số điện thoại

3.2. Cấp quyền cho Camera để chụp ảnh giấy tờ tùy thân ở bước sau

Màn hình xin cấp quyền camera

3.3. Tạo và xác nhận lại mật khẩu theo  hướng dẫn

màn hình tạo mật khẩu

Bước 4:   Thực hiện xác thực eKYC

4.1. Chụp ảnh CCCD/CMND mặt trước

Màn hình chụp mặt trước CCCD

4.2. Chụp ảnh CCCD/CMND mặt sau

Màn hình chụp mặt sau CCCD

4.3. Chụp ảnh khuôn mặt

Màn hình chụp khuôn mặt

Bước 5:   Xác nhận thông tin eKYC

5.1. Kiểm tra và thực hiện xác nhận nếu thông tin Đúng

Màn hình thông tin eKYC

5.2. Chọn Tôi muốn sửa và thực hiện sửa nếu có thông tin chưa chính xác

Màn hình sửa thông tin

Bước 6:    Thêm tài khoản ngân hàng và email  

6.1. Chọn ngân hàng muốn thêm

Màn hình chọn ngân hàng

6.2. Nhập số tài khoản, hệ thống tự động kiểm tra tên chủ tài khoản. Lưu ý: Sử dụng tài khoản ngân hàng của chính bạn.

Màn hình nhập tài khoản thụ hưởng

6.3. Nhập email để nhận thông tin từ SMDS

Màn hình nhập email

Bước 7:     Đăng ký dịch vụ tại SMDS

Chọn dịch vụ muốn đăng ký. Lưu ý: Dịch vụ giao dịch trực tuyến được mặc định là Đăng ký

Màn hình chọn dịch vụ đăng ký

Bước 8:    Cung cấp các thông tin dành cho việc quản lý tài khoản theo quy định

8.1. Chọn Nghề nghiệp

Màn hình chọn nghề nghiệp

8.2. Chọn Mục tiêu đầu tư

Màn hình chọn mục tiêu đầu tư

8.3. Chọn Mức độ chấp nhận rủi ro

Màn hình chọn mức độ rủi ro

8.4. Chọn khoảng Thu nhập trung bình/năm

Màn hình chọn khoảng thu nhập trung bình

8.5. Chọn trường hợp chịu chi phối, ủy thác
của người khác (nếu có)

Màn hình chọn trường hợp chịu ủy thác

8.6. Khai báo thêm thông tin nếu thuộc trường hợp chịu sự chi phối, ủy thác của người khác

Màn hình khai báo thêm thông tin

Bước 9:    Thực hiện xác nhận và ký Bộ tài liệu mở tài khoản

9.1. Xác nhận không chịu sự điều chỉnh của luật thuế FATCA

Màn hình xác nhận đã đọc FATCA

9.2. Đọc và ký Bộ tài liệu mở tài khoản của SMDS

màn hình bộ tài liệu mở tài khoản

9.3. Xác nhận các nội dung mở tài khoản

Mành hình xác nhận lại nội dung

Bước 10:    Thực hiện xác thực OTP để hoàn tất việc mở tài khoản tại SMDS. Đăng nhập để trải nghiệm App SMDS

10.1. Nhập mã xác thực OTP được gửi về số điện thoại đã đăng ký

Màn hình nhập SMS OPT

10.2. Mở tài khoản thành công.
Lưu ý: Nếu khách hàng có sửa thông tin eKYC, SMDS sẽ thực hiện rà soát và kích hoạt sau một khoảng thời gian.

Màn hình chúc mừng

10.3. Đăng nhập vào App bằng số điện thoại và mật khẩu đã đăng ký

Màn hình nhập số điện thoại đăng nhập