SmarMind mang đến cơ hội đầu tư cho các doanh nghiệp trong các thương vụ mua bán, sáp nhập, chia tách, thoái vốn hay thâu tóm doanh nghiệp, trong vai trò bên mua hoặc bên bán.
Dịch vụ tư vấn mua, bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A) của SmartMind được thực hiện bởi đội ngũ tư vấn am hiểu và giàu kinh nghiệm, bao gồm các giải pháp toàn diện: tìm kiếm đối tác/mục tiêu đầu tư, tư vấn định giá, thẩm định doanh nghiệp và hỗ trợ đàm phán, tư vấn cơ cấu giao dịch và hỗ trợ trong mọi giai đoạn đến khi giao dịch hoàn tất.