SMM là giải pháp tối ưu hóa nguồn vốn nhàn rỗi của khách hàng, gắn chặt với thương hiệu SmartMind để tiến đến một hệ thống quản lý chi tiêu cá nhân toàn diện. Với giải pháp này, khách hàng có thể tận dụng tối đa nguồn vốn nhàn rỗi trong ngắn hạn bằng cách đầu tư vào sản phẩm tài chính an toàn như giấy tờ có giá do Chính phủ (hoặc bảo lãnh) hoặc các tổ chức tín dụng phát hành. Một số ưu thế của giải pháp:

  • Kỳ hạn linh hoạt: Kỳ hạn đầu tư sẽ rất linh hoạt để khách hàng lựa chọn theo kế hoạch sử dụng tiền trong ngắn hạn của mình;
  • Lợi tức tối ưu: Khoản đầu tư của khách hàng sẽ đem lại lợi tức tối ưu và cao hơn mức lãi suất vốn nhàn rỗi thông thường;
  • An toàn và minh bạch: Sản phẩm tài chính dùng cho việc đầu tư sẽ rất rõ ràng và minh bạch và có độ an toàn cao do được phát hành bởi Chính phủ hoặc tổ chức tín dụng của Việt Nam.