SmartMind đóng vai trò kết nối các công ty quản lý quỹ chuyên nghiệp trong lĩnh vực quản lý tài sản với khách hàng để cung cấp các dịch vụ quản lý danh mục đầu tư và ủy thác đầu tư, bao gồm: ủy thác đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp, ủy thác đầu tư có chỉ định hoặc ủy thác đầu tư toàn phần, tài sản của khách hàng sẽ được quản lý bởi đội ngũ các chuyên gia giàu kinh nghiệm về thị trường tài chính Việt Nam và quốc tế. Khách hàng sẽ được hưởng những đặc quyền chỉ có tại SmartMind và mạng lưới đối tác khi có cơ hội tiếp cận những cơ hội đầu tư đặc biệt vào thị trường cổ phiếu, trái phiếu và công cụ tài chính khác tại Việt Nam.