Trái phiếu BGICH2125003 do Công ty TNHH Đầu tư BIG GAIN (“Tổ chức phát hành”) phát hành riêng lẻ ngày 19/08/2021 với tổng mệnh giá 1.000.000.000.000 VNĐ (“Trái phiếu”)

Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartMind (SMDS), với tư cách là Đại diện người sở hữu Trái phiếu và Đại lý Quản lý Tài sản bảo đảm, xin gửi thông báo đến Người sở hữu Trái phiếu không chấp thuận về Sự việc liên quan đến Trái Phiếu thông qua tài liệu sau:

  • Công văn số 269/2024/CV-SMDS đề ngày 02/07/2024 của SMDS.

Toàn văn các thông báo có thể xem hoặc tải về từ website SMDS tại đường link sau. 

Lưu ý: Chỉ Người sở hữu Trái phiếu mới có thể truy cập vào đường link trên. Người sở hữu Trái phiếu vui lòng nhập mật khẩu đăng nhập là số điện thoại di động hoặc số ĐKKD/CMND/CCCD đã đăng ký với SMDS để xem hoặc tải tài liệu.

Tài liệu trên có thể chứa đựng thông tin riêng tư, dành riêng cho người nhận được xác định cụ thể trong từng tài liệu. Trong trường hợp không rõ về tính chất mật của thông tin, người nhận tài liệu được khuyến nghị bảo mật thông tin, không trích dẫn, công bố hay tiết lộ thông tin công khai theo bất kỳ cách thức nào khác.

Trân trọng./.