Trái phiếu TIBCH2124001 do Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Thủ Thiêm phát hành ngày 11 tháng 03 năm 2021 (“Trái phiếu”)

Công ty cổ phần Chứng khoán Smartmind (SMDS), với tư cách là Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, công bố kết quả lấy ý kiến người sở hữu Trái phiếu thông qua các tài liệu sau:

  • Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến ngày 04/03/2024 do người sở hữu Trái phiếu gửi về;
  • Công văn về kết quả kiểm phiếu và vấn đề được thông qua hay không được thông qua ngày 04/03/2024.

Toàn văn thông báo có thể xem hoặc tải về từ website SMDS tại đường link sau.

Lưu ý: Chỉ người sở hữu Trái phiếu mới có thể truy cập vào đường link trên. Người sở hữu Trái phiếu vui lòng nhập mật khẩu đăng nhập là số điện thoại di động hoặc số ĐKKD/CMND/CCCD đã đăng ký với SMDS để xem hoặc tải tài liệu.

Tài liệu trên có thể chứa đựng thông tin riêng tư, dành riêng cho người nhận được xác định cụ thể trong từng tài liệu. Trong trường hợp không rõ về tính chất mật của thông tin, người nhận tài liệu được khuyến nghị bảo mật thông tin, không trích dẫn, công bố hay tiết lộ thông tin công khai theo bất kỳ cách thức nào khác.

Trân trọng.