Ngày 19/08/2022, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) đã ban hành Quyết định số 109/QĐ-VSD kèm theo Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán. Quy chế mới ban hành đã rút ngắn thời gian thanh toán giao dịch chứng khoán (cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền), theo đó Nhà đầu tư có thể giao dịch bán chứng khoán mua ngày T+0 ngay trong phiên giao dịch chiều ngày T+2 thay vì chờ đến ngày T+3 như trước đây và trước 13h ngày T+2 nhận được tiền của giao dịch bán ngày T+0.

Quy chế mới bắt đầu có hiệu lực từ thứ Hai (ngày 29/8/2022), theo đó Nhà đầu tư có giao dịch mua, bán chứng khoán ngày 25/08/2022 (ngày T+0) sẽ nhận được chứng khoán, tiền trước 13h ngày 29/08/2022 (ngày T+2) để có thể thực hiện mua, bán chứng khoán trong phiên giao dịch buổi chiều cùng ngày.

KSS xin trân trọng thông báo tới Quý Nhà đầu tư và chúc Quý Nhà đầu tư giao dịch thành công!

Quy định cũ và mới