Kính gửi: Quý khách hàng

 

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán KS (“KSS”) xin gửi tới Quý khách hàng lời chào trân trọng nhất.

Liên quan tới hoạt động môi giới, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ, Chúng tôi xin thông báo Quý khách hàng một số nội dung như sau:

 

1. Hiện tại, KSS không thực hiện hoạt động môi giới trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư;

2. KSS không thực hiện việc chuyển quyền sở hữu trái phiếu cho các nhà đầu tư không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật;

3. Kể từ tháng 5 năm 2022, KSS không thực hiện dịch vụ chứng nhận nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; và

4. Các thông tin xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng trái với các thông tin trên là không chính xác và chúng tôi không chịu trách nhiệm về các thông tin đó.

 

KSS xin thông báo tới Quý khách hàng để được biết.

File đính kèm: CV 40.2022.TB-KSS

 

Trân trọng!