Trái phiếu XDCCH2124001 do Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Đỉnh phát hành ngày 26 tháng 03 năm 2021 (“Trái phiếu”)

Công ty cổ phần Chứng khoán Smartmind (SMDS), với tư cách là Đại Lý Hành Chính, xin gửi thông báo của Tổ Chức Phát Hành đến người sở hữu Trái phiếu thông qua tài liệu sau:

  • Công văn số 50/2024/TB-XDD của Tổ Chức Phát Hành về việc đính chính tỷ lệ thực hiện quyền thanh toán lãi trái phiếu kỳ thứ 3.

Toàn văn thông báo có thể xem hoặc tải về từ website SMDS tại đường link sau.

Lưu ý: Chỉ người sở hữu Trái phiếu mới có thể truy cập vào đường link trên. Người sở hữu Trái phiếu vui lòng nhập mật khẩu đăng nhập là số điện thoại di động hoặc số ĐKKD/CMND/CCCD đã đăng ký với SMDS để xem hoặc tải tài liệu.

Tài liệu trên có thể chứa đựng thông tin riêng tư, dành riêng cho người nhận được xác định cụ thể trong từng tài liệu. Trong trường hợp không rõ về tính chất mật của thông tin, người nhận tài liệu được khuyến nghị bảo mật thông tin, không trích dẫn, công bố hay tiết lộ thông tin công khai theo bất kỳ cách thức nào khác.

Trân trọng.