Trái phiếu SSGCH2127004 do Công ty cổ phần tập đoàn Sunshine phát hành ngày 31 tháng 12 năm 2021 (“trái phiếu”)

Công ty cổ phần Chứng khoán KS (KSS), với tư cách là Đại lý Đăng ký và Lưu ký, xin gửi thông báo của Tổ Chức Phát Hành và KSS đến người sở hữu Trái phiếu thông qua tài liệu sau:

  • Công văn số 40/2023/CV-SSG ngày 24 tháng 10 năm 2023 của Tổ Chức Phát Hành v/v chốt danh sách NSHTP để thực hiện đăng ký trái phiếu tại VSDC và đăng ký giao dịch trái phiếu tại HNX;
  • Thông báo ngày 25 tháng 10 năm 2023 của KSS về việc Thông báo ngày chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu.

Các tài liệu này có thể xem hoặc tải về từ website KSS tại đường link sau.

Lưu ý: Chỉ người sở hữu Trái phiếu mới có thể truy cập vào đường link trên. Người sở hữu Trái phiếu vui lòng nhập mật khẩu đăng nhập là số điện thoại di động hoặc số ĐKKD/CMND/CCCD đã đăng ký với KSS để xem hoặc tải tài liệu.

Các tài liệu trên có thể chứa đựng thông tin riêng tư, dành riêng cho người nhận được xác định cụ thể trong từng tài liệu. Trong trường hợp không rõ về tính chất mật của thông tin, người nhận tài liệu được khuyến nghị bảo mật thông tin, không trích dẫn, công bố hay tiết lộ thông tin công khai theo bất kỳ cách thức nào khác.

Trân trọng.