Kính gửi Quý khách hàng,

Công ty cổ phần Chứng khoán KS (“KSS”) cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của KSS trong thời gian qua.

KSS xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng về việc KSS áp dụng Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân (“Chính sách bảo vệ”) theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP v/v bảo vệ dữ liệu cá nhân được ban hành bởi Chính phủ.

Trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Quý khách hàng, KSS có thể phải thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách hàng. KSS cam kết đảm bảo an toàn và bảo vệ dữ liệu cá nhân của Quý khách hàng theo quy định của pháp luật. Chính sách bảo vệ này nhằm hiện thực hóa cam kết đó và là một phần không tách rời của các thỏa thuận, điều khoản và điều kiện chi phối quan hệ giữa KSS và Quý khách hàng.

Thông tin chi tiết: Tại Đây.

Chính sách bảo vệ này được áp dụng kể từ ngày 16/10/2023 và có thể được điều chỉnh phù hợp với quy định của pháp luật. Mọi thay đổi sẽ được thông báo trên website https://kss.com.vn/ và các kênh liên lạc chính thức của KSS tới Quý khách hàng.

Trường hợp Quý khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính sách bảo vệ hoặc các vấn đề liên quan đến xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách hàng, xin vui lòng phản hồi thông tin tới tổng đài: 19001000.

Trân trọng,

Công ty cổ phần Chứng khoán KS