Kính gửi Quý khách hàng,

Công ty cổ phần Chứng khoán KS (“KSS”) cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của KSS trong thời gian qua.

KSS xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng về cập nhật và sửa đổi Các điều khoản và điều kiện Dịch vụ chứng khoán (“Bộ T&C”), theo đó Bộ T&C được cập nhật và sửa đổi các nội dung chính như sau:

  • Bổ sung các quy định về giao dịch Trái phiếu riêng lẻ.
  • Bổ sung, cập nhật các quy định về dịch vụ giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán.
  • Các bổ sung, cập nhật khác.

Thông tin chi tiết: Tại Đây

Chính sách này được áp dụng kể từ ngày 16/10/2023 và có thể được điều chỉnh phù hợp với quy định của pháp luật. Mọi thay đổi sẽ được thông báo trên website https://kss.com.vn/ và các kênh liên lạc chính thức của KSS tới Quý khách hàng.

Trường hợp Quý khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Bộ T&C, xin vui lòng phản hồi thông tin tới tổng đài 19001000.

Trân trọng,
Công ty cổ phần Chứng khoán KS