Thông báo cảnh báo khách hàng tuân thủ quy định CQQL

 

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Điều 6, Thông tư số 120/2020/TT-BTC của Bộ Tài Chính về quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm trên hệ thống giao dịch chứng khoan: “Nhà đầu tư được mở nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán theo nguyên tắc tại mỗi công ty chứng khoán nhà đầu tư chỉ được mở 01 tài khoản giao dịch chứng khoán…

Công ty chứng khoán KSS thông báo và kính đề nghị Quý Khách hàng tuân thủ quy định về việc chỉ mở 01 tài khoản giao dịch chứng khoán tại KSS.

Về giấy tờ cá nhân của khách hàng sử dụng để làm thủ tục mở tài khoản chứng khoán:

  • Đối với công dân Việt Nam: Chỉ được sử dụng căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân. Trường hợp Khách hàng có cả căn cước công dân và chứng minh nhân dân còn hiệu lực thì chỉ sử dụng thông tin trên căn cước công dân để thực hiện mở tài khoản giao dịch chứng khoan.
  • Đối với công dân nước ngoài: Chỉ được sử dụng hộ chiếu còn hiệu lực.

Trường hợp cần hỗ trợ thông tin, Quý khách vui lòng liên hệ tổng đài 19001000 nhánh 1 hoặc email tới địa chỉ: cskh@kss.com.vn.

 

KSS trân trọng thông báo!