Kính gửi Quý Khách hàng,

Công ty Cổ phần Chứng khoán KS (KSS) xin thông báo:

Từ ngày 06/03/2023, KSS áp dụng biểu phí dịch vụ chứng khoán. (Chi tiết theo file đính kèm)

Trân trọng thông báo,

TB_Biểu phí dịch vụ CK tại KSS