Công ty Cổ phần Chứng khoán KS công bố thông tin Danh sách mã chứng khoán được vay giao dịch ký quỹ tại KSS đang có:

Số mã chứng khoán cho vay:

STT Mã CK Tên Công ty Tỉ lệ ký quỹ
1 AGG Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia 100%
2 SHI Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà 100%
3 GMD Công ty Cổ phần GEMADEPT 100%
4 PC1 Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 100%
5 NVL Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va 100%
6 DGC Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang 100%
7 VPB Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng 100%
8 DPG Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương 100%
9 DPM Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – Công ty CP 100%

Ngày cập nhật: 03/04/2023