Quý khách vui lòng thực hiện theo các bước sau:

  • Bước 1: Mở tài khoản chứng khoán tại SmartMind (xem hướng dẫn tại đường link sau)
  • Bước 2: Tại Công ty chứng khoán (CTCK) muốn chuyển chứng khoán đi, Quý Khách thực hiện thủ tục chuyển chứng khoán về SMDS (Tài khoản nhận tại SMDS có số tài khoản 047C…).
  • Bước 3: CTCK chuyển chứng khoán đi sẽ hoàn tất các thủ tục chuyển khoản của Quý Khách.

Quý Khách hàng lưu ý:

  • Thời gian xử lý hồ sơ chuyển chứng khoán thông thường từ 3-5 ngày làm việc (không tính thứ 7, Chủ Nhật và ngày nghỉ lễ).
  • SMDS không thu phí nhận chuyển khoản chứng khoán về, đồng thời để khuyến khích Khách hàng chuyển khoản chứng khoán về SMDS, SMDS hỗ trợ Khách hàng một khoản phí tương đương 0.3 VND * SL cổ phiếu (tối đa 300,000 VND). Khoản tiền SMDS hỗ trợ sẽ được hoàn vào tài khoản chứng khoán của Khách hàng chậm nhất vào ngày 15 của tháng tiếp theo tháng Khách hàng hoàn tất việc chuyển chứng khoán về với điều kiện Tài khoản chứng khoán của Khách hàng không chờ đóng.