Kính gửi Quý Khách hàng,

Công ty Cổ phần Chứng khoán KS (KSS) xin thông báo:

Từ ngày 09/06/2023, KSS Điều chỉnh thời gian yêu cầu bổ sung ký quỹ tại KSS. (Chi tiết theo file đính kèm)

Trân trọng thông báo,

Chi tiết xem tại file đính kèm