Kính gửi Quý Khách hàng,

Công ty Cổ phần Chứng khoán KS (KSS) xin thông báo:

Từ ngày 19/04/2023, KSS áp dụng bổ sung thêm biểu phí dịch vụ dành cho việc xác nhận giấy tờ tại KSS. (Chi tiết theo file đính kèm)

Trân trọng thông báo,