SMDS's interview process

Thời gian quy trình phỏng vấn của chúng tôi:
 • Bước sàng lọc CV đến bước phỏng vấn chúng tôi sẽ thực hiện trong khoảng 01 - 02 tuần.
 • Bước Phỏng vấn đến Bước gửi thư mời nhận việc chúng tôi sẽ thực hiện trong khoảng 01 - 02 tuần.

Tips viết CV đốn tim nhà tuyển dụng

Viết CV chuẩn: Giao diện thông minh

Giao diện thông minh

Viết CV chuẩn: Thông tin hiệu quả

Thông tin hiệu quả

Viết CV chuẩn: Xây dựng bản sắc cá nhân

Xây dựng "bản sắc" cá nhân

Tips phỏng vấn "lọt lưới" nhà tuyển dụng

 • Tìm hiểu kỹ về Công ty ứng tuyển.
 • Hiểu về công việc mà bạn ứng tuyển.
 • Chuẩn bị kỹ năng giao tiếp trôi chảy (Viết trước nội dung cần nói và luyện tập trước sẽ giúp bạn chủ động khi phỏng vấn....)
 • Chuẩn bị sẵn tài liệu, hồ sơ.
 • Chuẩn bị một số câu hỏi cho nhà tuyển dụng.
 • Đến đúng thời gian phỏng vấn.
 • Trang phục mặc đi phỏng vấn nên lịch sự, phù hợp công sở.
 • Nhìn thẳng và lắng nghe nhà tuyển dụng; hãy thân thiện và luôn nở nụ cười.
 • Tắt âm thanh điện thoại.
 • Trả lời ngắn gon đúng trọng tâm.