Môi trường trẻ, đội DEV vui vẻ hòa đồng, hỗ trợ nhau nhiệt tình. Ở đây các anh DEV vừa đẹp trai vừa hỗ trợ QE nhiệt tình, nhất là anh Kiên làm BE.