SMDS là nơi thiên thời địa lợi nhân hòa hội tu tinh hoa đất trời, nơi những người trẻ năng động, đầy nhiệt huyết tỏa sáng.


Công ty tạo một cảm giác thoải mái cho nhân viên có thể thỏa sức sáng tạo, xung quanh đều là những nhân sự nhiệt tình, cởi mở.


Cơ sở vật chất sang xịn mịn, lãnh đạo tâm lý, thường xuyên tổ chức những hoạt động giao lưu, tăng tinh thần gắn kết trong tập thể, tạo điều kiện cho mọi người hiểu hơn về văn hóa công ty.
Cơ hội thăng tiến rõ ràng trong công việc, tạo điều kiện cho mọi nhân viên đóng góp ý kiến, chế độ đãi ngộ phù hợp.