SMDS có môi trường làm việc hòa đồng, vui vẻ và thân thiện. Tại công ty, công việc được trao đổi và thực hiện liên tục nên các phòng ban phối hợp rất nhanh chóng. Các Anh, Chị quản lý ở SMDS cũng trẻ trung trong tính cách, chắc chắn và chuyên nghiệp trong công việc, đồng thời sẵn sàng lắng nghe mọi ý kiến trong quá trình làm việc.