Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam Gateway công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.