Ngày 22/11/2020, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam Gateway đã thông qua Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020:

+ Thời gian họp dự kiến: 08h30 ngày 09/12/2020

+ Địa điểm: Trụ sở Công ty – Tầng 10, Tòa nhà TNR, 180-192 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM.

+ Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam Gateway có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 03/12/2020.