Công ty cổ phần chứng khoán Việt Nam Gateway công bố thông tin về kết quả giao dịch chuyển nhượng để trở thành cổ đông góp vốn nắm giữ từ 10% trở lên vốn điều lệ đã góp của công ty chứng khoán.

Trân trọng!