Ngày 11/12/2018, Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam Gateway đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu số 02520/2018/ĐKMCD ngày 04/12/2018 do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội cấp, theo đó chứng nhận mẫu con dấu mới của Công ty .
Mẫu con dấu mới của Công ty được sử dụng từ ngày 11/12/2018.