Kính gửi:   CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH NHÀ SUNSHINE

 Tầng 10, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

 

THÔNG BÁO

Về việc: Thay đổi lãi suất kỳ tính lãi từ 27/02/2022 đến 27/05/2022

Căn cứ vào bản Công bố thông tin về phát hành Trái phiếu theo phương thức riêng lẻ năm 2020 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Sunshine (Tổ chức phát hành) về Lãi suất Trái phiếu và cách xác định lãi Trái phiếu.

Công ty Cổ phần Chứng khoán KS (KSS) với tư cách là Đại lý Lưu ký của Trái phiếu SSHOUSING.H.20.03.001, trân trọng thông báo đến Tổ chức phát hành việc thay đổi lãi suất kỳ tính lãi từ 27/02/2022 đến 27/05/2022 cụ thể như sau:

Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Sunshine
Tên trái phiếu: Trái phiếu Sunshine Housing năm 2020
Mã Trái phiếu: SSHOUSING.H.20.23.001
Ngày phát hành: 27/11/2020
Ngày đáo hạn: 27/11/2023
Kỳ hạn: 3 năm
Lãi suất kỳ từ 27/11/2021 đến 27/02/2022: 9.53%/năm
Ngày xác định lãi suất kỳ từ 27/02/2022 đến 27/05/2022: 28/02/2022
Lãi suất kỳ từ 27/02/2022 đến 27/05/2022: 9.53%/năm (Căn cứ trên cơ sở lãi suất tham chiếu của 03 Ngân hàng tham chiếu cộng (+) biên độ 4%/năm).
Số lượng Trái phiếu đang lưu hành: 2,000,000 Trái phiếu

Đề nghị Tổ chức phát hành kiểm tra các thông tin trên. Nếu sau ngày 03/03/2022 chúng tôi không nhận được phản hồi gì về việc thay đổi lãi suất thì coi như Tổ chức phát hành đồng ý với mức lãi suất trên.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Công ty Cổ phần Chứng khoán KS – Tầng 1-2, Tòa nhà Sunshine Group, 16 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

ĐT: (024) 7303 9999             Máy lẻ: 1021 gặp Ms. Đặng Thị Thùy Linh/1023 gặp Ms. Đinh Thị Châm

Trân trọng