THÔNG BÁO

Về việc: Thay đổi lãi suất kỳ tính lãi từ 30/07/2022 đến 30/07/2023

Căn cứ vào bản Công bố thông tin về việc phát hành Trái phiếu theo phương thức riêng lẻ năm 2021 của Công Ty TNHH Đầu tư Big Gain (Tổ chức phát hành) về Lãi suất Trái phiếu và cách xác định lãi suất Trái phiếu.

Công ty Cổ phần Chứng khoán KS (KSS) với tư cách là Đại lý Lưu ký của Trái phiếu BGICH2124002, trân trọng thông báo đến Tổ chức phát hành việc thay đổi lãi suất kỳ tính lãi từ 30/07/2022 đến 30/07/2023 cụ thể như sau:

Tổ chức phát hành: Công Ty TNHH Đầu tư Big Gain
Tên trái phiếu: Trái phiếu Công Ty TNHH Đầu tư Big Gain
Mã Trái phiếu: BGICH2124002
Ngày phát hành: 30/07/2021
Ngày đáo hạn: 30/07/2024
Kỳ hạn: 03 năm
Lãi suất kỳ từ 30/07/2021 đến 30/07/2022: 11%/năm
Ngày xác định lãi suất kỳ 30/07/2022 đến 30/07/2023: 25/07/2022
Lãi suất kỳ từ 30/07/2022 đến 30/07/2023: 10.07%/năm (Căn cứ trên cơ sở lãi suất tham chiếu của 03 Ngân hàng tham chiếu cộng (+) biên độ 4.5%/năm).
Số lượng Trái phiếu đang lưu hành: 10,000,000 Trái phiếu

Đề nghị Tổ chức phát hành kiểm tra các thông tin trên. Nếu sau ngày 29/07/2022 chúng tôi không nhận được phản hồi gì về việc thay đổi lãi suất thì coi như Tổ chức phát hành đồng ý với mức lãi suất trên.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Công ty Cổ phần Chứng khoán KS – Tầng 1-2, Tòa nhà Sunshine Group, 16 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.