1. Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTMIND
  Mã thành viên : 047
  Địa chỉ : Tầng 1 và tầng 6, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
  Điện thoại liên hệ : 024.3686 9999 Fax: 024.3205 2969
  Email : cbtt@smartmind.vn
  Website : https://www.smartmind.vn
  Người thực hiện công bố thông tin : Bà Nguyễn Thị Lệ Quyên
  Chức vụ : Trưởng bộ phận Pháp chế
 2. Nội dung thông tin công bố:
  Công bố thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartMind theo Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 03 tháng 04 năm 2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartMind: Chậm nhất vào ngày 30/06/2024