1. Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTMIND
  Mã thành viên : 047
  Địa chỉ : Tầng 1 và tầng 6, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
  Điện thoại liên hệ : 024.3686 9999
  Fax : 024.3205 2969
  Email : cbtt@smartmind.vn
  Website : https://www.smartmind.vn
  Người thực hiện công bố thông tin : Bà Nguyễn Thị Lệ Quyên
  Chức vụ : Trưởng bộ phận Pháp chế
 2. Loại thông tin công bố : ☑ định kỳ ☐ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu
 3. Nội dung thông tin công bố:
  • Báo cáo tài chính quý I năm 2024;
  • Công văn giải trình biến động LNST TNDN quý I năm 2024 so với quý I năm 2023.
 4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần chứng khoán SmartMind vào ngày 17/04/2024 tại đường dẫn: https://www.smartmind.vn/danh-muc-cong-bo-thong-tin/thong-tin-tai-chinh/.