Ngày 05/10/2021, Công ty Cổ Phần Chứng Khoán KS đã mở 01 tài khoản chuyên dụng phục vụ giao dịch chứng khoán cho khách hàng tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương VN, chi tiết như sau:
Ngân hàng nhận tiền gửi: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương VN – Tài khoản số: 919020877227776
Loại tài khoản: Tiền gửi thanh toán
Trân trọng!