Ngày 30/09/2021, Công ty Cổ Phần Chứng Khoán KS đã mở 01 tài khoản chuyên dụng phục vụ giao dịch chứng khoán cho khách hàng tại Ngân hàng TMCP Kiên Long – PGD Phạm Hùng, chi tiết như sau:
Ngân hàng nhận tiền gửi: Ngân hàng TMCP Kiên Long – PGD Phạm Hùng – Tài khoản số: 96968686
Loại tài khoản: Tiền gửi thanh toán
Trân trọng!