Ngày 24/03/2021, Công ty Cổ phần Chứng khoán KS đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu số 00351/2021/ĐKMCD do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp, theo đó chứng nhận mẫu con dấu mới của Công ty