Công ty cổ phần Chứng khoán KS công bố thông tin về việc thay đổi Kế toán trưởng Công ty.