Công ty Cổ phần Chứng khoán KS công bố thông tin bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của Công ty kể từ ngày 22/09/2021.

Trân trọng!