Ngày 23/03/2022, Công ty c phần Chứng khoán KS (“KSS”) đã nhận được Quyết định số 150/QĐ-UBCK ngày 23/03/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận thành lập văn phòng đại diện công ty chứng khoán. Cụ thể như sau:            

  1. Tên Văn phòng đại diện: Công ty Cổ phần Chứng khoán KS – Văn phòng đại diện Đồng Nai

         Địa chỉ đặt Văn phòng đại diện: Tầng 18 Tòa TTC Plaza Đồng Nai, 53-55 đường Võ Thị Sáu, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

         Trân trọng!